Adatkezelés

Adatvédelmi szabályzat – bevezető

A blogpecs.hu domain üzemeltetője, a Bognár Stúdió Bt. ezúton tájékoztatja weboldalainak látogatóit a személyes adatok kezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatok kezelője (Üzemeltető) a Bognár Stúdió Bt., címe 7624 Pécs, Zója utca 5/b, I/4; Cgj. száma 02-06-065965 (bejegyezte: Baranya Megyei Cégbíróság);
adószáma: 20105169-1-02; email címe info(at)bognarstudio.hu – további adatok a Bognár Stúdió Kapcsolat oldalán.

Amennyiben a(z) Üzemeltető a weboldalai látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.
Jelen Adatvédelmi szabályzat az Üzemeltető weboldalai használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot stúdiónkkal.
Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a weboldalakat, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi szabályzat 2018. május 3. napján lépett hatályba. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltető felelős.

1. ADATKÉRÉS ÉS COOKIE-K

A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia. Adatokat az oldalon nem gyűjtünk.
Hozzászólás igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes, céges adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.
Hozzászóláskor az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége:

  • neve (vagy nick neve), e-mail címe, amely nem kerül nyilvánosságra, illetve honlap címe (ha van és önkéntesen meg is adja)

Ezen túl a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

Google DART cookie:

A Google, mint külső szállító cookie-kat használ hirdetések megjelenítésére az Ön webhelyén. A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket az Ön webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg.
A Felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével.

Az Üzemeltető statisztikai célból weboldalait összeköti egyes külső, nemzetközileg elismert szolgáltatók termékeivel (Search Console, Analytics) de ezek a szolgáltatók az Üzemeltető gépén lévő személyes és cégadatokat nem köthetik össze funkciójukból eredő adatokkal.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak azt jogszabály nem írja elő.

 

2. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része – a korábban írtaknak megfelelően – a Felhasználó készülékén maradnak, s a továbbiakban azokról a Felhasználó rendelkezik.
Felhasználó kérésére Felhasználóhoz kapcsolódó adatot lehetőleg azonnal törlünk, de legkésőbb a kéréstől számított első huszonnégy órában, munkanapokat véve alapul.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

3. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

4. A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ ADATTÖRLÉS

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.
Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.
A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.
Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az online beérkezett adatok védelmére és biztonságára.

5. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

  • A honlapjainkat elérő eszközeinket nemzetközileg elismert vírusvédelemmel láttuk el (ESET termékek).
  • Honlapjaink SSL biztonsági kapcsolaton keresztül biztosítják a kommunikációt.
  • Tárhelyszolgáltatónk hazai viszonylatban elismert, megfelelően védett vállalkozás (Maxer Hosting Kft.).

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.

TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNSZFÉRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEKRŐL

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.
Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

FONTOS WEBCÍMEK

Adatvédelmi információk:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Üdvözlet Pécs közösségi blogjából

Amennyiben továbbra is használja az oldalt, akkor elfogadja a cookie-k (sütik) használatát. További információk

A weboldal cookie-kat alkalmaz statisztikai célokból. Ön ezeknek az oldalaknak a használatával elfogadja a cookie-kat.

Bezárom